Norma STANDARD programy kosztorysowe - sklep internetowy

NORMA STANDARD 2


Uaktualnienie programu Norma STANDARD2 5.9.300 - sierpień 2018


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 • Opracowano 64 bitową wersję programu Norma STANDARD 2.

 • Rozbudowano dane strony tytułowej o datę zatwierdzenia przez inwestora i dodatkowe poświadczenia: "Zatwierdził" i "Data zatwierdzenia".

 • Rozbudowano wyszukiwanie pozycji z wariantami wg zgodności podstaw w oknie „Szukanie pozycji”.

 • Poprawiono synchronizację między panelem nawigacyjnym i widokami przy zaznaczaniu pozycji.

 • W oknie „Zapisz kosztorys” poprawiono obsługę opcji „Zapisz opisy pozycji z nazwami RMS”.

 • Przywrócono możliwość wyświetlania zawartości cenników podłączonych do kosztorysu.

 • Poprawiono skalowanie czcionki interfejsu

 • Poprawiono odświeżanie listy zapisanych układów kolumn właściwych dla danego widoku.

 • Usprawniono zaawansowane wyszukiwanie pozycji katalogowych w oknie wstawiania pozycji.

 • Przy definiowaniu czasu pracy deskowań poprawiono prezentację danych w polu „Komplet deskowań wielkości”.

Menedżer katalogów:

 • Po aktualizacji programu nie będą przywracane domyślne ustawienia wbudowanych zestawów katalogów korygowanych wcześniej przez użytkownika.

Przedmiary:

 • Zmieniono obsługę klawisza „Insert”, który umożliwia wstawianie wierszy obmiarowych na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR. Będzie dostępny również w trybie edycji wyrażenia.

Wydruki:

 • Rozbudowano wydruk strony tytułowej o nowe dane („Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”).

 • Poprawiono prezentację podsumowań sum częściowych i obliczeń pomocniczych w kolumnie „Opis” na wydrukach kosztorysów.

 • Skorygowano prezentację skróconych podsumowań na wydrukach „Kosztorys ofertowy” i „Same działy i pozycje”.

 • Do opcji formatu strony wydruku dodano parametr „Utrzymuj pozycje w całości”.

 • Poprawiono działanie opcji „KWOTY” na wydruku przedmiaru/obmiaru.

 • Na wydruku „Tabela elementów rozliczeniowych” umożliwiono wydruk kodów CPV w kolumnie „Podstawa”.

 • Poprawiono wydruk znakowań na wybranych stronach dokumentu.

 • Przywrócono możliwość edycji linii w szablonach tabelarycznych z poziomu wstążki poleceń.

Import/eksport:

 • Dodano szablon importu dla kosztorysów ofertowych wydrukowanych do formatu PDF.

 • Dodano import numerów specyfikacji technicznych przypisanych działom z kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.


Nowe katalogi

 • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-37/GEO 0809-03,04 - poprawiono nakład szyn (błąd w druku).

 • KNR-W 2-02 01-09 - uaktualniono do VI wydania.

 • KNR AT-47 0106 - poprawiono j.m. na kpl.

 • KNR BC-02 0417-06 - poprawiono zawyżoną 100x normę R.

 • TZKNBK XVIII IVA 438-443 - poprawiono materiały i normy.

 • TZKNBK XVII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR AT-47 0107-01-04 - poprawiono normę środka transportowego.


norma standard
demo norma standard
kursy norma standard
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00