NORMA STANDARD 2


Uaktualnienie programu Norma STANDARD2 5.8.400 - listopad 2017


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 • W oknie "Opcje programu" dodano opcję wymuszającą pamiętanie dla kosztorysu stanu zwinięcia elementów widoku.

 • Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie liczenia narzutów od wybranego nakładu.

 • Do okna "Usuń z kosztorysu" dodano opcję "Znaczniki pozycji".

 • Wprowadzono operację pozwalającą przywrócić z katalogu tylko opis pozycji.

 • W oknie "Wybór ceny nakładu" dodano informację o aktualnej wartości nakładu w kosztorysie.

 • W panelu nawigacyjnym kosztorysu dodano przycisk umożliwiający zwijanie i rozwijanie działów.

 • W oknie "Opcje programu" dodano przycisk umożliwiający przejście do lokalizacji kopii awaryjnych.

 • Zmieniono na wielkie litery opisy kart widoków na wstążce poleceń.

 • Poprawiono wyszukiwanie tekstów w kosztorysach w danych strony tytułowej.

 • Zablokowano możliwość modyfikacji cen wariantowych nakładów w kosztorysach zabezpieczonych hasłem przed edycją.

 • Poprawiono zapis własnych zestawień kolumn na widokach przedmiaru i kosztorysu.

 • Poprawiono prezentację wiersza automatycznego filtra w oknie wstawiania pozycji oraz w menedżerze katalogów.

 • Poprawiono obsługę mechanizmu aktualizacji klucza wywołanego z poziomu komunikatu informującego o warunkowej pracy programu.

 • Usunięto zbędny komunikat informujący o konieczności aktualizacji klucza sprzętowego, pojawiający się losowo przy zamykaniu programu.

 • W oknie "Zapisz kosztorys" przywrócono prezentacje opcji "Zachowaj jako przedmiar" oraz "Zapisz opisy pozycji z nazwami RMS", które nie były dostępne w przypadku pracy z plikami *.ATH i *.ATH2.

 • Poprawiono wczytywanie danych z katalogów do pozycji uproszczonych. Program nie uwzględniał typu pozycji i wprowadzał dodatkowo nakłady.

 • Poprawiono rozmieszczenie przycisków w oknie "Edycja kodów CPV".

Importy/eksporty:

 • Umożliwiono zapis "Charakterystyki obiektów" w formatach *.ATH i *.ATH2.

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

Przedmiary:

 • Dodano możliwość definiowania odwołań do obmiarów z podanego zakresu pozycji.

 • Umożliwiono zamianę odwołań do obmiarów pozycji wartościami.

 • Na karcie widoku "Przedmiar/Obmiar" dodano prezentację wartości obmiaru po zwinięciu wiersza pozycji.

Wydruki:

 • Nowe opcje wspólne wydruków: wyróżnianie czerwonym kolorem zerowych i ujemnych wartości oraz drukowanie kursywą pozycji składowych pozycji scalonych.

 • Poprawiono odświeżanie zmodyfikowanych tytułów wydruków w spisie treści.

 • Dodano możliwość zmiany wyrównania danych w polu "Ogółem" na wydruku podsumowania.

 • Poprawiono prezentację kosztorysu ofertowego oraz podsumowań w formie skróconej na mapie dokumentu podglądu wydruku.

 • Zmieniono tytuł wiersza opisu kosztorysu na wydruku przedmiaru.

 • Przywrócono możliwość wydruku grafik w szablonie kosztorysu ofertowego.

Menedżer baz cenowych:

 • Poprawiono prezentację panelu "Szczegóły nakładu" w menedżerze katalogów.

 • Uwzględniono obsługę opcji "Opóźnienie pokazywania dymków" w menedżerze cenników.

Import cenników:

 • W oknie "Import wskaźników narzutów" dodano informację o wyniku automatycznego rozpoznania formatu.


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR AT-38 - poprawiono błędne czterocyfrowe kody sprzętu.

 • KNR 5-26 0603 - poprawiono j.m. prefabrykowanych fundamentów.

 • KNR 5-26 0701 - poprawiono numerację pozycji.

 • TZKNBK X - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • TZKNBK XI - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR 2-21 03 - poprawiono część opisową zgodnie z wyd. III.

 • KNR AT-38 0205 - poprawiono nakłady tynków.


norma standard
demo norma standard
kursy norma standard
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00