NORMA STANDARD 2


Uaktualnienie programu Norma STANDARD2 5.9.200 - maj 2018


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 • Dodano widok i wydruk TER (Tabela Elementów Rozliczeniowych).

 • Do aktualizacji cen jednostkowych pozycji dodano metodę wyceny tylko według opisu pozycji (w przypadku braku podstawy).

 • Wprowadzono możliwość definiowania numeru specyfikacji technicznej dla działu.

 • Zoptymalizowano wyświetlanie danych na stronie startowej po zmianie skalowania czcionki interfejsu.

 • Na stronie startowej poprawiono prezentację podpowiedzi wyświetlanych na liście ostatnio używanych kosztorysów - będzie pokazywana pełna nazwa.

 • Zabezpieczono program przed obsługą uszkodzonych plików kopii awaryjnych.

 • Ustawiono wyśrodkowanie tekstu w kolumnie „j.m.” w wierszach podsumowania pozycji.

 • W oknie „Wstawianie pozycji” zmieniono prezentację w kolumnie „Gdzie” w przypadku, gdy wyszukana pozycja pochodzi z kosztorysu. Zamiast opisu kosztorysu będzie wyświetlana nazwa pliku.

 • Poprawiono sortowanie znalezionych wg opisu wyników wyszukiwania w oknie „Wstawianie pozycji”.

 • Przy upraszczaniu pozycji zawierających dodatkowe obmiary i usunięciu RMSO będą również kasowane dodatkowe obmiary.

 • 11. W oknie „Szukanie pozycji”, w polu „Opis” (grupa „Wyszukiwanie zaawansowane”) dodano odstępy pomiędzy wierszami opisów pozycji.

 • Poprawiono prezentację podsumowania wierszy obmiarowych na widoku kosztorysu w przypadku długich wyliczeń niemieszczących się w jednym wierszu. Wartość obmiaru wyświetlana będzie na końcu wyliczeń.

 • Dodano podświetlenie działu po użyciu opcji „Idź do…” na karcie „Zestawienia” – widok TES.

Import/eksport kosztorysów:

 • Poprawiono import pozycji kalkulacji kosztów z formatów ATH i ATH2. Niepotrzebnie ustawiano domyślnie opcję „Mnóż przez obmiar pozycji scalonej”.

 • Zaktualizowano plik odpowiedzialny za konfigurację importu obmiarów.

Wydruki:

 • Dodano możliwość wydruku numerów specyfikacji technicznych zdefiniowanych w działach.

 • Poprawiono prezentację podsumowania wiersza obmiarowego na wydrukach kosztorysów.

 • Zmieniono rozmieszczenie opcji „Kosztorys inwestorski” i „Szczegółowy kosztorys inwestorski” w panelu „Ustawienia wydruków”.

 • Poprawiono prezentację podsumowań na zestawieniach RMS – nie będą uwzględniane nakłady z ukrytych pozycji kalkulacji kosztów.

 • Przywrócono możliwość wydruku w spisie treści „Charakterystyki obiektu” i „Klauzuli o uzgodnieniu kosztorysu”.

 • W edytorze szablonów wycentrowano linie w rozwijanych listach grubości linii.

 • Przywrócono możliwość zmiany szerokości linii w szablonach tabelarycznych z poziomu wstążki poleceń.

 • Poprawiono wydruki z wyłączeniem kwot - nie były ukrywane wszystkie kwoty w podsumowaniach.

Import PDF:

 • Usprawniono rozpoznawanie pozycji scalonych.

 • Umożliwiono wczytywanie mnożników obmiarów z plików wydrukowanych do formatu PDF z programu Kobra.

 • Rozbudowano import o możliwość tolerowania niedoskonałości wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 • Zabezpieczono program przed obsługą uszkodzonych plików PDF.


Nowe katalogi

 • KNR AT-47 Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-16 i KNR-W 2-16 poprawiono współczynniki wyświetlane przy wyborze modyfikacji ze względu na wysokość.

 • KNNR 4 1601 - 1604 - zamieniono powielone tablice na warianty.

 • KNR AT-39 0110 - poprawiono materiały i inne drobne poprawki w katalogu.

 • NNRNKB 202 21 - zamieniono powielone tablice na kolejny poziom pozycji lub na warianty.

 • KNR K-05 - uaktualniono do IV wydania.

 • KNR 19-01 03,04 - zamieniono powielone tablice na warianty.

 • KNR 19-01 0319-08,09 - poprawiono zawyżone 100x normy R i siatki Rabitza (błąd w druku).

 • TZKNBK XVI i XVIm - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.


norma standard
demo norma standard
kursy norma standard
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00